Identifikované nesúlady
Skutočné spevnené plochy

IDENTIFIKOVANÉ ÚNIKY V DESIATKACH TISÍC EUR

ZVÝŠTE PRÍJMY Z ODVÁDZANIA ZRÁŽKOVÝCH VÔD


Identifikácia nesúladov

Riešenie pre spoločnosti, ktorým postačujú informácie o skutočnom stave nesúladov a rýchle a efektívne vysporiadanie nesúladov dokážu zabezpečiť vo vlastnej réžii.
vysporiadanie nesúladov

Najrýchlejšia cesta k finančným prínosom pre vodárenskú spoločnosť. Zabezpečuje minimalizáciu rizík a personálneho vyťaženia vlastných ľudí. Platíte len za skutočné vysporiadané nesúlady.

MODELOVÝ PRÍKLAD


PLOCHY KATEGÓRIE A (so súčiniteľom odtoku 0,9): 1 880 717,53 m2
PLOCHY KATEGÓRIE B (so súčiniteľom odtoku 0,4): 162 630 m2
SPEVNENÁ PLOCHA mimo evidencie: 8 031 406,22 m2

Ako to funguje?

1. Zmapujeme

Zmapujeme VŠETKY EXISTUJÚCE SPEVNENÉ PLOCHY na území vo Vašej správe.

2. Nájdeme

Identifikujeme ROZDIELY VO VÝMERE MEDZI REALITOU A EVIDOVANÝM STAVOM.

3. Vyčíslime

Vyčíslime predpokladanú HODNOTU NESÚLADU VO VÝBERE poplatkov za odvádzanie zrážkových vôd.

4. Zistíme

Zistíme, KTO JE VLASTNÍKOM nehnuteľností, z ktorých sa zrážkové vody odvádzajú.

5. POSKYTNEMe Vám
Poskytneme Vám JEDNODUCHÝ NÁSTROJ na vysporiadanie nesúladov.
6. ZAUTOMATIZUJEME

ZAUTOMATIZUJEME NAMÁHAVÚ A NEZÁŽIVNÚ PRÁCU, aby ste sa mohli sústrediť na to, čo je naozaj podstatné.

ČO VÁM TO PRINESIE?

FINANCIE

Jednorazové opatrenie zabezpečí NÁRAST VÝBERU POPLATKOV za zrážkové vody okamžite a následne každý rok.

PORIADOK

Získate PREHĽAD A KONTROLU nad odbernými miestami, reálnymi spevnenými plochami apoplatkami za odvádzanie zrážkových vôd.

Perspektíva

Nové prostriedky, ktoré naše riešenie prinesie do vášho rozpočtu, vám umožní priniesť do spoločností NOVÉ RIEŠENIA A INOVÁCIE.

ČAS

UŠETRÍTE NÁKLADY A VZÁCNY ČAS SVOJICH ĽUDÍ a zabezpečíte si vyššie príjmy už teraz.

Kvalita

Výrazným spôsobom sa zvýši KVALITA DÁT A KVALITA FUNGOVANIA Vašej spoločnosti.

SPRAVODLIVOSŤ

SPRAVODLIVÉ POPLATKY PRE VŠETKÝCH, aby platiaca väčšina nedoplácala na neplatiacu menšinu.

O nás

GEODETICCA VISION

Máme radi NÁROČNÉ VÝZVY, pri ktorých vieme využiť naše skúsenosti, vášeň pre presnosť, inžinierske myslenie a inovácie.

HLAVNÉ OBLASTI PÔSOBENIA

GEODÉZIA

Inžinierska a priemyselná Geodézia, kataster nehnuteľností, majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, pozemkové úpravy, ...

GEODÁTA

Letecká fotogrametria, diaľkový prieskum, blízka fotogrametria, 3D laserové skenovanie, mobilné mapovanie, ...

GEOINFORMATIKA

GeoInformačné systémy, webové služby, monitoring stavebných objektov v reálnom čase, 3D počítačová grafika, ...

VÝSKUM A VÝVOJ

Umelá inteligencia, počítačové videnie, IoT, Big Data, ...

NAŠE REFERENCIE

SME ČLENMI

CRM form will load here

KONTAKT

GEODETICCA VISION, S.R.O.

Floriánska 19, 040 01 Košice, SR
We use cookies
Cookie preferences
Below you may find information about the purposes for which we and our partners use cookies and process data. You can exercise your preferences for processing, and/or see details on our partners' websites.
Analytical cookies Disable all
Functional cookies
Other cookies
We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze our traffic. Learn more about our cookie policy.
Change preferences Accept all
Cookies